Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Atkārtota izsole Lielā ielā 33A Piltenē

izsole2
   2017. gada 18. oktobrī plkst. 13.00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašumā Lielā ielā 33A, kadastra numurs 98130010308, ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas, adrese: Lielā iela 33A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.
   Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese - Skolas iela 4, Ventspils, un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2017. gada 17. oktobrim, iepriekš saskaņojot ar Piltenes pilsētas, pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības vadītāju, tālr. 26820888.
   Izsoles sākumcena un nodrošinājums norādīti Noteikumu pielikumā Nr.1. Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS „Swedbank”, kods HABALV22. Samaksa par nosolīto īpašumu veicama pilnā apmērā vai uz nomaksu līdz 1 (vienam) gadam. Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2017. gada 17. oktobrim plkst. 17.00.
IZSOLES NOTEIKUMI
PIELIKUMS NR. 1
PIETEIKUMA VEIDLAPAS
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Septembris 2017
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1