Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Izsola 4-istabu dzīvokli "Avoti - 3" Zlēkās

izsole2
   2017. gada 18. oktobrī plkst. 13:45 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 4-istabu dzīvokli "Avoti" – 3, kadastra Nr. 9894 900 0017, adrese: "Avoti" – 3, Zlēkas, Zlēku pag., Ventspils nov. Izsoles sākumcena 1000 eiro, nodrošinājums 100 eiro, izsoles solis 100 eiro.
  Avoti3001
   Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese – Skolas iela 4, Ventspils, un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2017. gada 17. oktobrim, iepriekš saskaņojot ar Zlēku pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 63630123, 29189406.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS "Swedbank", kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2017. gada 17. oktobra plkst. 17.00.
IZSOLES NOTEIKUMI, VEIDLAPAS
Avoti3002

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Septembris 2017
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1