Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Izsola garāžas Piltenē

izsole2
   2017. gada 20. decembrī plkst. 14.00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašumā Lielā ielā 33A, kadastra numurs 98130010308, ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas, adrese: Lielā iela 33A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.
   Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese - Skolas iela 4, Ventspils, un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2017. gada 19. decembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Piltenes pilsētas, pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības vadītāju, tālr. 26820888.
Izsoles objektu sākumcena un nodrošinājums:
1) kopīpašuma 165/2653 domājamās daļas (Lielā iela 33A – 4, Piltene) – izsoles sākumcena 169 eiro, nodrošinājums 17 eiro, izsoles solis 10 eiro;
2) kopīpašuma 163/2653 domājamās daļas (Lielā iela 33A – 6, Piltene) – izsoles sākumcena 167 eiro, nodrošinājums 17 eiro, izsoles solis 10 eiro.
   Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS „Swedbank”, kods HABALV22. Samaksa par nosolīto īpašumu veicama pilnā apmērā vai uz nomaksu līdz 1 (vienam) gadam.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2017. gada 19. decembrim.
IZSOLES NOTEIKUMI
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Novembris 2017
P O T C Pk S Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3