Ventspils novads

 

Popes pamatskola

 


Adrese:
Popes pamatskola, Pope,

Popes pag., Ventspils novads, LV-3614.


Skolas direktore: Ligita Lukševica

(pieņemšanas laiks trešdienās 
  no plkst. 12.30-14.00, direktores kabinetā).

Tālr. 26116859.

E-pasts:

 

 

IMG_0002.bmp - 354.26 Kb

Pope! Tevi   dēvē par Ventspils apkārtnes Šveici. Nezinu,   vai tā ir, bet man glaimo, ka Tevi tā sauc, jo Tu esi mana dzimtene. (J. Teibe)

2018./2019. m. g. skolā mācās 66 skolēni,  

strādā 12 pedagogi, logopēds, psihologs, socialais pedagogs un 8 tehniskie darbinieki.

 

Izglītības programmas:
   Pamatizglītības programma (21011111)
   Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programma - (21014111)
Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem - (21015611)
  Skolā darbojas elektronizēts mācību sociālais tīkls www.e-klase.lv

Interešu izglītības pulciņi:
 • 1.–4. klašu koris;
 • Jaunie satiksmes dalībnieki;
 • Vizuālās mākslas pulciņš;
 • Kombinētie rokdarbi;
 • Novadpētniecība;
 • Dabas pētnieki.

Uz Popes pamatskolas bāzes darbojas Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas treniņu grupas.

Skolas tradīcijas:
 • Zinību diena
 • Rudens pārgājiens
 • Sporta dienas un Olimpiskā diena
 • Skolotāju diena
 • Saldumu tirdziņš
 • Lāčplēša diena
 • Valsts dzimšanas diena
 • Pirmās Adventes rīts
 • Ziemassvētki
 • Valentīna diena
 • Popiela
 • Vecāku nedēļa
 • Rudens, pavasara kross
 • CSDD sat.drošības projekti
 • Noslēguma koncerts
 • Pēdējāis zvans
 • Izlaidums
 
Telpu nomas un naktsmītņu maksas pakalpojumi

Aktu zāle

(eur/h bez PVN)

Mazā zāle

(eur/h bez PVN)

Ēdamzāle
 
(eur/h   bez PVN)

Klases telpa
 
(eur/h   bez PVN)

5,80

2,40

4,32

5,28

Nomājot divas vai vairākas iznomājamās   platības vienlaicīgi tiek piemērota 25% atlaide

Naktsmītņu pakalpojumi attiecas tikai   uz nometņu dalībniekiem un pašvaldības objektos nodarbinātajiem   remontstrādniekiem

Nomājot telpas bērnu un jauniešu   izglītības organizētām nometnēm tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide vai 60%   telpu nomas atlaide izmantojot naktsmītnes pakalpojumus internātā

Nomājot telpas organizācijām, kurām   piešķirts sabiedriskā labuma statuss tiek piemērota 60% atlaide

No telpu nomas   un naktsmītņu pakalpojumu maksas atbrīvoti

Ventspils novada pašvaldības   organizētie pasākumi

Ventspils novada dibinātu budžeta   iestāžu organizētie pasākumi, kuri saskaņoti ar iestādes vadītāju

Ventspils novadā reģistrētu   sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi

Ventspils novada iedzīvotāji sporta   zāles sporta aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar   iestādes vadītāju vai pagasta sporta organizatoru

 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3