Ventspils novads

 

Pamatskolas vēture

Popes skola dibināta 1851.gadā. Ir saglabājušās visas trīs skolas ēkas.

Tur, kur no Ventspils - Rīgas šosejas ceļa nozarojums iegriežas Popē, atrodas divas ēkas - sarkanu ķieģeļu un pelēku laukakmeņu. Parastas, tādas, kas nesaista garāmbraucēju uzmanību.

 Tajā mazākajā, pelēkajā ar dažu labu laika iecirstu robu raupjajā mūrī pirms daudziem gadu desmitiem, tērpušies ganu gaitās nopelnītos pusvadmalas svārkos un pastalās, ar maizes un pavalga nastiņām padusēs pirmo reizi pulcējās Popes zemnieku bērni, lai sāktu skolas gaitas. Popes baronam vairs nelīdzēja atrakstīšanās valdības iestādēm, kur par skolu tika dēvēta iesvētāmo bērnu sagatavošana. 
 
Vārds "skolotājs" vecāko popenieku apziņā saistās ar Feldmaņu dzimtu. Turpat 100 gadus mazo popiņu mācīšana atradās šīs ģimenes ziņā. Skolu dibināja 1851. gadā un līdz pat 1893. gadam vadīja Frīdrihs Feldmanis. Iesākumā skola atradusies it kā zemei pieplakušā mūra ēkā, bet gadsimta beigās tā pārcelta uz turpat līdzās esošo divstāvu ēku. Tur par pārzini un skolotāju strādājis F. Feldmaņa dēls Ernests Feldmanis ar kundzi Annu.


Sākumā skolā strādāja tikai viens skolotājs- Fridrihs Feldmanis. Mācījies Rīgā pie sava brāļa, elementārskolas skolotāja. Pēc tam beidzis Irlavas skolotāju semināru. Fridrihs Feldmanis Popes skolā nostrādājis 55 gadus - no 1851. gada līdz 1906. gadam.
Popes pirmā skola darbu uzsāka ļoti grūtos apstākļos. Toreiz skolā mācījās trīs ziemas - no 15. oktobra līdz 15. aprīlim. Skolēnu skaits sākumā bija ap 60. Pa lielākai daļai skolā iestājās vecumā no 13 - 14 gadiem. Pirmajos gados skolā bija trīs telpas. Divās telpās bija klases, trešajā dzīvoja skolotājs. Siltums skolotāja dzīvoklī nāca pa sienā iztaisītu caurumu no klases. Sākumā skolu apgaismoja ar skaliem un svecēm, vēlāk ar petrolejas lampām.

 Telpas bija ļoti mazas. Vienā un tai pašā telpā skolēni mācījās, ieturēja azaidu, naktīs pārgulēja uz salmu maišeļiem, ko no rīta turpat mācību telpā sakrāva kaudzē. Sākumā skolā strādāja tikai viens skolotājs- Fridrihs Feldmanis. Mācījies Rīgā pie sava brāļa, elementārskolas skolotāja. Pēc tam beidzis Irlavas skolotāju semināru. Fridrihs Feldmanis Popes skolā nostrādājis 55 gadus - no 1851. gada līdz 1906. gadam.

 Popes pirmā skola darbu uzsāka ļoti grūtos apstākļos. Toreiz skolā mācījās trīs ziemas - no 15. oktobra līdz 15. aprīlim. Skolēnu skaits sākumā bija ap 60. Pa lielākai daļai skolā iestājās vecumā no 13 - 14 gadiem. Pirmajos gados skolā bija trīs telpas. Divās telpās bija klases, trešajā dzīvoja skolotājs. Siltums skolotāja dzīvoklī nāca pa sienā iztaisītu caurumu no klases. Sākumā skolu apgaismoja ar skaliem un svecēm, vēlāk ar petrolejas lampām.

 Telpas bija ļoti mazas. Vienā un tai pašā telpā skolēni mācījās, ieturēja azaidu, naktīs pārgulēja uz salmu maišeļiem, ko no rīta turpat mācību telpā sakrāva kaudzē.

 Algu skolotājs saņēma natūrā - ienākumus, ko ieguva , apstrādājot skolai iedalīto zemi. Kamēr vasarā lielākā daļa skolēnu gāja peļņā, arī skolotājs kopa zemi. Ziemā mācīja saviem skolēniem lasīšanu, rakstīšanu, ticības mācību, rēķināšanu, vēlāk arī ģeogrāfiju.

 Ar īpašu siltumu skolēni atceras skolotāju Annu Feldmani. Sirsnīgu, smaidīgu, kura nevairījās ne no viena darba: strādāja gan par mūzikas skolotāju, gan par apkopēju, gan pavāri, gan ziemā par kurinātāju, gan dežūrēja internātā. Skolēni labprāt palīdzēja paveikt darbus.

 Skolēnu skaitam pieaugot, telpas kļuva par šaurām. Sešdesmitajos gados sāka celt skolas ēku, jau plašāku, staltāku. 1865. gadā uzcēla jaunu ēku skolas vajadzībām, tagadējās "Vecās skolas" pirmo stāvu. Jaunajā skolā izvietoja klases un skolotāja dzīvokli. Vecajā palika guļamistabas un ēdamistaba. Šajā laikā skolā mācījās ap 80 skolēnu.

 Pastāvēja arī tā saucamā gada skola (vācu skola). Tā darbojās visu gadu, arī vasarā. Šajā skolā bez parastajiem priekšmetiem bija jāmācās arī vācu valoda, krievu valoda un zīmēšana. Bija jāmaksā arī mācību maksa.

 • 1880. gadā piebūvēja vienā skolas galā lielu klasi un meiteņu guļamistabu.
 • 1894. gadā uzcēla šai ēkai otro stāvu. Šī celtne skolas vajadzībām kalpoja līdz pat 1940. gadam, kad ar padomju varas un Popes pagasta izpildkomitejas priekšsēdētāja Ernesta Āboliņa gādību skolas rīcībā tika nodota bijušā Popes baronu mītne - Popes pils.
 • Skolēnu skaitam pieaugot, sāka strādāt viens palīgskolotājs. Par palīgskolotājiem strādājuši šīs pašas skolas skolēni - Grieze, Bērze, Neimanis, Sproģis, Dinsbergs, Kleinbergs, Rencs, Pāliņš, Urbens, Lilans.
 • No 1893. - 1938. gadam , tas ir 45 gadus, par skolotāju un skolas pārzini strādā Fridriha Feldmaņa dēls Ernests Feldmanis. Skolas darba diena sākas ar lūgšanu. Arī katru sestdienu, dodoties mājās, notika lūgšana visai skolai kopā. Skolas darbu interesantāku padarīja E. Feldmaņa dzīvesbiedre Anna Feldmene, aktīva pašdarbniece,dramatiskā pulciņa dibinātāja gan skolā, gan pagastā.
 • 1921. gadā Popes skolu pārvērta par sešgadīgu. Sāka strādāt vēl divi palīgskolotāji - Jansone (Feldmane) un Irbe (Tomsone).
 • Skolā nebija apkopēju. Skolēni paši sevi apkalpoja. Nesa no mājām līdzi slotas. Zēni pienesa ūdeni, meitenes berza ar slotām un mazgāja. Reizi mēnesī mazgāja visas skolas telpas.
 • 1923. gadā notika pirmais izlaidums. Skolu beidza tikai 6 skolēni.
 • Lielākā daļa skolēnu nevarēja vairāk kā divas vai trīs klases beigt. Vajadzēja pašiem sākt pelnīt iztiku. Tikai turīgo vecāku bērni varēja nobeigt sešgadīgu pamatskolu.
 • Telpas bija ļoti šauras. Vienā telpā mācījās ap 50 skolēnu. Visā skolā strādāja trīs skolotāji.  
 • 1921. gadā sāka ierīkot skolā kopgaldu. Vecāki neuzticējās kopgalda darbam, tādēļ sākumā ēdāju skaits bija mazs - kādi 10 bērni. Skolā pieņēma pirmo apkopēju. Pusdienas un vakariņas maksāja 5 lati.
 • Sākot ar 1925. gadu skolā pastāvēja skolēnu organizācijas: skauti, gaidas un pionieri. Organizācijas vadīja paši skolēni. Nodibinoties K. Ulmaņa valdībai, pionieru organizāciju aizliedza. Tās vietā radīja mazpulku organizāciju. Tās vadība bija jāuzņemas skolotājam.
 • Skolā bija arī bibliotēka. Sākumā ar apmēram 300 grāmatām. 

Skola barona Bēra pilī

1940. gadā Popes muižā tiek novietota skola. Pirmskara laikā pils lielākā daļa bija neapdzīvota, zāle un vēl dažas telpas epizodiski tika izmantotas dažādiem sarīkojumiem. Bet apdzīvotība jau pati par sevi ir zināms garants celtnes saglabāšanai.

Astoņdesmitajos gados Ventspils rajonā nodibinājās restauratoru brigāde un nozīmīgāko celtņu atjaunošanai tika piešķirti līdzekļi. Pieminekļu sargātāji muižas ansambli izvēlējās par galveno restaurējamo objektu, savukārt paju sabiedrība "Pope", tāpat vietējā pašvaldība visādi veicināja darbu norisi. Un tā, pilij, tāpat bijušā muižas pārvaldnieka namam un pamatīgajam zirgu stallim tika uzlikti jauni kārniņu jumti, galvenajai ēkai sakārtota un nokrāsota fasāde. Visu, protams, nepaguva sapost, tādēļ uz citām kādreiz baltajām ēkām joprojām redzams kara laikā izdarīts brūnas krāsvielas uzšļākums (lai ēkas būtu grūtāk pamanāmas no gaisa). Arī iekštelpās tik vien paveikts, cik ikgadējos kosmētiskajos remontos.

Izņēmums ir skolas zāle, kurā veikts kapitālais remonts. Un tā, 2000. gada absolventi savu atvadu valsi no Popes skolas grieza tikko izremontētajā zālē.

Kopš 1996. gada Popes muižas ansambļa vidū - rundālī - mastā plīvo zils karogs ar emblēmu, tādejādi vēstot, ka šis ir Eiropas nozīmes arhitektūras piemineklis. Tātad Eiropas kultūras mantojuma sastāvdaļa.

 

Pēc Popes pamatskolas vēstures skolotājas Anitas Krūmiņas materiāliem.
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3