Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Savu biznesu uzsākot

bizness
   Novadu veido iedzīvotāji – katrs ar savu radošuma potenciālu un pašvaldības misija ir palīdzēt pārvērst šo radošumu uzņēmējdarbībā, jo materiāli patstāvīgi, darbīgi un uzņēmīgi iedzīvotāji nozīmē veiksmīgu novadu.
   Novada pašvaldības attīstības nodaļa ir “pirmā pietura” kā jaunas idejas autoram, tā biznesa uzsācējam un jau aktīvam uzņēmējam, jo nodaļas speciālistiem ir nepieciešamās kompetences un pieredze, kas ļauj sniegt tiem pilnvērtīgu atbalstu, sākot jau ar iedrošināšanu iesaistīties uzņēmējdarbībā.
   Biznesa uzsākšana ir izaicinājums ikkatra dzīvē. Iespējas ir neierobežotas, jo uzņēmējdarbība ir īpašs domāšanas un dzīves veids, kas prasa netradicionālu risinājumu meklēšanu.
   Savs bizness var sniegt neatkarību, iespēju pašam plānot savu laiku, noteikt ienākumu līmeni, kā arī atvērt durvis uz panākumiem.
   Lai iedvesmotu iedzīvotājus sākt domāt par uzņēmējdarbību kā nodarbošanos un pārliecināt sākt reālu darbību, ir nepieciešama kvalitatīvi atlasīta un pasniegta informācija, kas ir paveicama pašvaldības kompetenču ietvaros – izmantojot savus atbildīgos speciālistus un veidojot partnerību ar uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām.
   Uzsākot un vadot biznesu, jāņem vērā, ka tam nepieciešama motivācija, mērķtiecība un atbalsts. Uzņēmējdarbība prasa pacietību, izturību, zināšanas un prasmi. Gluži kā šaha spēlē, veiksme, uzsākot mazo biznesu, ir atkarīga no izšķirošiem un pareizi izvēlētiem sākuma gājieniem. Un, lai arī sākotnēji pieļautās kļūdas var nebūt liktenīgas, tās prasa zināšanas, disciplīnu un smagu darbu, lai atgūtu pārākumu. Savlaicīgi sniegts atbalsts, īpaši sākumposmā, ir ļoti svarīgs. Būtiska nozīme ir tieši informācijai – sākot no biznesa idejas attīstības stadijas, līdz finansējuma izvēlei.
   Svarīgi ir orientēties dažādu uzņēmējdarbības formu atšķirībās:
PAŠNODARBINĀTĀ PERSONA - fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību; Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību.
INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS - fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību. Individuālais komersants par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no tās veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 284 600 euro vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst abām šādām pazīmēm:
1) Gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 28 500 euro,
2) Tā savas saimnieciskās darbības veikšanai nodarbina vienlaikus vairāk nekā piecus darbiniekus.
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU - komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu nominālvērtības kopsummas.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir slēgta sabiedrība un tās daļas nav publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona.
1 dibinātāja SIA
2 un vairāk dibinātāju SIA
SIA, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 EUR
AKCIJU SABIEDRĪBA - komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no akciju nominālvērtības kopsummas. Akciju sabiedrība ir atklāta sabiedrība, un tās akcijas var būt publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiskā persona.
1 dibinātāja AS
2 un vairāk dibinātāju AS
PILNSABIEDRĪBA - personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri).
KOMANDĪTSABIEDRĪBA - personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas, ja vismaz viena sabiedrības biedra (komandīta) atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo personiski atbildīgo sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav ierobežota.
Finansējums.
   Ne vienmēr ir iespējams un vajadzīgs izvēlēties tikai un vienīgi paša līdzekļu izmantošanu. Dažkārt tas pat var novest pie negatīva rezultāta, jo, izvēloties savus resursus, jāņem vērā, ka to var nepietikt vai tie var nebūt pieejami uzreiz.
   Ir daudz un dažādi uzņēmējdarbības finansējumu veidi, kas atšķiras ar:
• institūciju veidu, kas finansē (privātie investori, bankas, riska kapitāla kompānijas, ES struktūrfondi u.c.);
• procentiem, kas tiek prasīti par finansējuma izmantošanu piešķirot/aizdodot (ilgtermiņa, īstermiņa);
• atrašanās vietu attiecībā pret uzņēmumu (ārzemju, vietējais);
• finansēšanas ātrumu (birokrātiskās prasības, dokumentu noformēšana).

Finansējuma veids

Plusi

Mīnusi

Pašu līdzekļu izmantošana

Nav saistību;

nezūd kontrole;

lēts un samērā ātrs (pēc situācijas);

vienkārši piesaistīt;

augsta kapitāla atdeve

Bieži ierobežotas piesaistīšanas iespējas;

Privātais investors

Nav nepieciešama ķīla;

augsta kapitāla atdeve;

jāgatavo mazāk dokumentu un apstiprinājumu iegūst ātrāk   nekā bankā;

iespēja piesaistīt kapitālu, ja nav kreditēšanas iespēju

Grūti atrast privāto investoru;

iespējamas augstas procentu likmes;

mazinās dibinātāju kontrole uzņēmumā;

Kredīts vai aizdevums

Nezūd kontrole;

nodokļu summas mazināšana, jo tiek maksāti procenti;

zemākas procentu likmes nodokļu dēļ

Nepieciešama ķīla;

jāmaksā procenti;

jāgatavo daudz dokumentu, parasti biznesa plāns;

laikietilpīgi;

iespējams, ka banka prasīs regulāras atskaites

Dažādu finansējuma avotu apvienojums

Iespēja iegūt lielāku finansējumu;

nodokļu summas samazināšana, jo tiek maksāti procenti;

tiek diversificēti aizdevēju riski

Nepieciešama ķīla;

jāmaksā procenti par aizņēmumu;

mazinās dibinātāju kontrole uzņēmumā;

var būt kreditoru/ akcionāru/ uzņēmēju sadarbības   problēmas

Kreditēšana. Komercbanku piedāvātie aizdevumi ir viens no populārākajiem uzņēmumu finansēšanas veidiem. Aizdevumiem no komercbankām var būt dažādi raksturlielumi – procentu likme, atmaksas termiņš, nepieciešamas līdzfinansējums vai garantijas u.c.

Līzings un faktorings.
Līzings ir finanšu pakalpojums, kura rezultātā līzinga devējs nodod līzinga ņēmējam tiesības izmantot līzinga objektu apmaiņā pret līgumā noteiktajiem maksājumiem. Faktorings ir apgrozāmo līdzekļu kreditēšana pret debitoru parādiem. Pēc būtības tas ir pakalpojums, kas radīts uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanai un kura pamatā ir naudas prasījuma (debitora parāda) nodošana faktoringa uzņēmumam, saņemot tūlītēju apmaksu

Riska kapitāls
ir kapitāls, kuru jaunu uzņēmumu vai projektu finansēšanai piešķir riska investori (riska kapitālisti). Parasti riska investīciju objekti ir uzņēmumi ar augstu straujas izaugsmes ticamību, vai projekti, kuri to īstenošanas gadījumā var nest lielu peļņu uz tajos investēto kapitālu.

Biznesa eņģeļi
ir īpašs apzīmējums privātajiem investoriem (privātpersonas, visbiežāk pieredzējuši uzņēmēji), kas iegulda savus brīvos līdzekļus un arī pieredzi inovatīvos projektos, kuru autoriem nav sava sākuma kapitāla.

Garantijas.
Kredītu garantijas mērķis ir nodrošināt komersantam saņemt kredītresursus komercdarbības veikšanai situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekošs kredītresursu piesaistei nepieciešamā apjomā. Eksporta garantijas mērķis ir atbalstīt eksportētājus, sedzot ar eksporta darījumiem saistītos riskus, kā arī kalpot par nodrošinājumu eksporta darījuma finansējuma saņemšanai.

Sēklas un uzsākšanas kapitāls
ir finansējums, kas paredzēts jaunas biznesa idejas īstenošanai – inovatīva produkta radīšanai, kas būtu radikāli jauns, patentējams, ar straujas izaugsmes un eksporta potenciālu.

Mezanīna aizdevuma
mērķis ir sniegt komersantiem ilgtermiņa finansējumu papildus bankas izsniegtajam aizdevumam. To izsniedz, lai segtu ieguldījumu projekta izmaksas, kas saistītas ar jauna komersanta izveidi, esoša komersanta paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem, vispārējā ražošanas procesa būtisku maiņu.
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2018
P O T C Pk S Sv
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4